Bugun...
SON DAKİKA

Engelli Personelin Tayin Durumu Hakkında Tüm Merak Edilenler...

Engelli Kamu Personeli'nin yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde verilen Kısıtlayıcı Hükümlere Bağlı Olmaksızın gerçekleşen "Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" nasıl yapılır? Asalet gerekli mi? Belli bir süre çalışmak zorunda mıyız? Detaylar Haberimizde
facebook-paylas
 Tarih: 03-02-2018 16:37:19  -   Güncelleme: 03-02-2018 17:28:19

Engelli Personelin Tayin Durumu Hakkında Tüm Merak Edilenler...

Engellilerin istihdamı bilindiği üzere “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince EKPSS ile yapılmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında EKPSS ile atanan personeller “Engelli Statüsünde” istihdam edilmekte olup, vergi indirimi, nöbet muafiyeti ve tayin gibi çok önemli fırsatlara da sahip olmaktadırlar.

 

Özellikle 2014 Yılında 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 72. Maddesine eklenen bir fıkra ile “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” sayesinde Engelli Personellere tayin konusunda kolaylık sağlanmış ve bu kapsamda yapılacak yer değişikliği taleplerinde “KISITLAYICI HÜKÜMLERE TABİ OLMAYACAĞI” özellikle vurgulanmıştır.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. Maddesine eklenen “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.” Şeklindeki amir hüküm gereğince engelli personellerin tayin taleplerinde kolaylık sağlanması gerektiğine ilişkin amir hüküm doğrultusunda 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’de de değişikliğe gidilerek Ek Madde konuldu.

 

1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’e eklenen Ek 3. Madde de “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” geniş hatlarıyla yer buldu.  Buna göre;

 

1- İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

 

2- Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

 

3- Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

 

1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek: 3. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “bir defadan fazla yararlanılamaz” şeklindeki ifade Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur. Dolayısıyla Engelli Personel bu haktan müteakip defalar yararlanabilmektedir.

 

Tüm bu hususlardan da anlaşılacağı üzere; Engelli personel 657 Sayılı DMK’nın 72. Maddesi, 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. Maddesi ile kurum içi Atama ve Yer Değişikliği yönetmeliklerinde belirtilen hükümler doğrultusunda “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” talebinde bulunabilir.

 

SORU – CEVAP:

 

Soru: Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği talebinde bulunabilmek için herhangi bir süre kurumumda çalışmam gerekiyor mu?

Cevap: Hayır, 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. Maddesi’nin 1. Fıkrasında; “Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın” şeklindeki ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki, zorunlu hizmet, adaylık vb. kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır.

 

 

Soru 2: Engel Durumuna Bağlı Değişiklik talebinde bulunmam için “Adaylığımın kaldırılması” gerekir mi? Asaleten atamayı beklemek zorunda mıyım?

Cevap: Hayır, yine 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. Maddesi’nin 1. Fıkrasında; “Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın” şeklindeki ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki, zorunlu hizmet, adaylık vb. kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır. Burdan da anlaşılacağı üzere herhangi bir süre veya adaylık kaldırılmasını beklemenize lüzum bulunmamaktadır. Zaten Devlet Personel Başkanlığının da konuya ilişkin olarak 24/03/2015 tarih ve 2048 sayılı görüş yazısında da “Aday mmurların bu haktan yararlanabileceği” açıkça ifade edilmiştir.

 

 

Soru 3: Bakanlığımız’ın/Kurumumuzun kurum içi atama ve yer değiştirme yönetmeliği’nde/yönergesinde “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” bulunmuyor, yönetmeliğe eklenmemiş, bu durumda ben “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” talebinde bulunabilir miyim?

Cevap: Evet, bilindiği üzere mevzuatımızda önce anayasa, sonra sırasıyla yasalar, merkezi yönetmelikler, kurum içi yönetmelikler, yönergeler… şeklinde hiyerarşi izlenir. Yani en bağlayıcı olan Anayasa, sonra yasalar, sonra kurum içi yönetmelikler… vs. şeklinde takip edilir. Emir yetkisi de bu hiyerarşi doğrultusundadır, bağlayıcılık anayasa, yasalar, merkezi yönetmelikler… vs. şeklinde gitmektedir. Zaten kurum içi yönetmeliklerinizin en başındaki “DAYANAK” kısmına baktığınızda “19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.” Şeklindeki hükmü göreceksiniz. Bu da size kurum içi yönetmeliğin merkezi yönetmelik olan 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” dayanılarak hazırlandığını gösterir, zaten bu yönetmeliğin ek 3. Maddesinde de durum net bir şekilde ifade edilmiştir.

 

 

Soru 4: Kurum içi Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğimizde/Yönergemizde “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” yok, o halde tayin talep dilekçemi hangi mevzuat hükümlerine dayanarak yazacağım?

Cevap: Kurum içi yönetmeliğinizde Engel durumuna Bağlı Yer Değişikliği belirtilmemiş ise tayin dilekçenize “ 657 Sayılı DMK’nın 72. Maddesi ile 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in ek 3. Maddesinde belirtilen hükümlere vurgu yapacaksınız.  Eğer kurum içi yönetmeiğinizde Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği durumu belirtilmişse, yukarda belirttiğimiz maddelerin yanına kurum içi yönetmeliğinizdeki ilgili maddeyi de ekleyebilirsiniz.

 

 

Soru 5: Kuruma yeni atandım, dilekçe veriyorum kurum dilekçemi kabul etmiyor, bu durumda ne yapabilirim?

Cevap: Kurumun bir dilekçeyi kabul etmeme gibi bir insiyatifi bulunmamaktadır. Kurum dilekçeyi kabul etmek zorundadır, değerlendirir, uygun görmezse olumsuz cevap verir. Böyle bir durumda kuruma (kurum içi düzeni bozmamak adına) önce sözlü olarak bildirip, tekrar dilekçe sunun, yine kabul etmezse, kurumlararası hiyerarşi kuralına göre, kurumunuzu atlayarak, bir üst kuruma dilekçenizi sunun, vereceğiniz yeni dilekçenizde kurumunuza dilekçe verdiğinizi fakat kabul edilmediği durumunu da bildirin.

 

 

Soru 5: Kuruma dilekçemi sundum fakat; kurumum belli süre çalışmam gerektiği, aday memur olduğum, yerime bakacak personel bulunmadığı vs. vs. şeklindeki gerekçelerle dilekçeme olumsuz cevap verdi, bu durumda ne yapabilirim?

Cevap: Engel Durumuna Bağlı Değişiklik taleplerinde 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. Maddesi’nin 1. Fıkrasında; “Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın” şeklindeki ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki, zorunlu hizmet, adaylık vb. kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır. Burdan da anlaşılacağı üzere adaylık, zorunlu hizmet vs. gerekçelerle “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” talebi geri çevrilemez. Geri çevrilmesi durumunda idari yargı kanalları aracılığıyla hak talebinde bulunabilirsiniz. Şu ana kadar bu hususta idari yargıya taşınan tüm davalar personel lehine sonuçlanmıştır. (Disiplin soruşturması vs. gibi durumlar hariç)

 

 

Soru 6: Üniversitede çalışıyorum, bu haktan yararlanabilir miyim?

Cevap: Eğer çalıştığınız üniversitenin tayin olmak istediğiniz ilde teşkilatı var ise, bu kapsamda faydalanabilirsiniz. Eğer tayin istediğiniz ilde teşkilatı yok ise, kurumlararası nakil ile muvafakat alarak geçiş yapmanızda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

 

Soru 7: Talep dilekçemi verdikten sonra ne kadar süre içerisinde gerçekleşir?

Cevap: Kurumunuzun teşkilat yapısına ve çalışma mentalitesine bağlı olarak 15 gün ile 2 ay arasında onay alırsınız. Bazı kurumlar bu kapsamdaki tayin taleplerini yılın belli dönemlerinde yapmaktadır. Örneğin MEB Engelli öğretmen tayinlerini şubat ve yaz döneminde yapmaktadır.

 

 

Soru 8: Engel Durumuna Bağlı Değişiklik talebinde bulunmam için ağır engelli olmam mı gerekir?

Cevap: Hayır, birinci derecede yakınları yüzde 90 ve üzerinde ağır engelli olan sağlıklı kişiler de bu kapsamdan yararlanmaktadır. Onun haricinde kendisi engelli olanlardan yüzde 40 engelli olmak yeterlidir.

 

Not: Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir hükümle adaylıkasürecinde tayini kaldırdı. 

 

Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Talebi dilekçesi için Engelli Öğretmen Tayin Talep Dilekçesi için  

 

EngelsizHaber Facebook Sayfamız: www.facebook.com/engelsizoku

EngelsizHaber Twitter Sayfamız: www.twitter/engelsizoku

Bu haber EngelsizHaber.Net tarafından yapılmıştır. www.engelsizhaber.net şeklinde açık ve aktif kaynak kullanılmaksızın yayınlanması yasaktır. 

  Bu haber 5717 defa okunmuştur.   Editör: Sefa Buran
  Kaynak: Bu haber EngelsizHaber.Net tarafından yapılmıştır. www.engelsizhaber.net şeklinde açık ve aktif kaynak kullanılmaksızın yayınlanması yasaktır.

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Ekpss Haberleri
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
  PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
21.09.2018 20:00 Erzurum BB 0 - 1 Ankaragücü
21.09.2018 20:00 Bursaspor 0 - 0 İstanbul Başakşehir
22.09.2018 19:00 Trabzonspor 1 - 2 Göztepe
22.09.2018 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Ç.Rizespor
22.09.2018 16:00 Kayserispor 0 - 2 Atiker Konyaspor
23.09.2018 16:00 Kasımpaşa 0 - 1 Aytemiz Alanyaspor
23.09.2018 19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
23.09.2018 19:00 Teleset M. Akhisarspor - Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
YUKARI YUKARI