SON DAKİKA


Engelli Personel Tayinleri Hakkında Tüm Merak Edilenler
Tarih: 07-01-2021 21:36:07 Güncelleme: 07-01-2021 21:50:07 + -


Engelli Kamu Personeli'nin yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde verilen Kısıtlayıcı Hükümlere Bağlı Olmaksızın gerçekleşen "Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" nasıl yapılır? Asalet gerekli mi? Belli bir süre çalışmak zorunda mıyız? Detaylar Haberimizde

facebook-paylas
Tarih: 07-01-2021 21:36

Engelli Personel Tayinleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Engellilerin istihdamı bilindiği üzere “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince EKPSS ile yapılmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında EKPSS ile atanan personeller “Engelli Statüsünde” istihdam edilmekte olup, vergi indirimi, nöbet muafiyeti ve tayin gibi çok önemli fırsatlara da sahip olmaktadırlar.

Özellikle 2014 Yılında 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 72. Maddesine eklenen bir fıkra ile “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” sayesinde Engelli Personellere tayin konusunda kolaylık sağlanmış ve bu kapsamda yapılacak yer değişikliği taleplerinde “KISITLAYICI HÜKÜMLERE TABİ OLMAYACAĞI” özellikle vurgulanmıştır.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. Maddesine eklenen “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.” Şeklindeki amir hüküm gereğince engelli personellerin tayin taleplerinde kolaylık sağlanması gerektiğine ilişkin amir hüküm doğrultusunda 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’de de değişikliğe gidilerek Ek Madde konuldu.

 

1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’e eklenen Ek 3. Madde de “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” geniş hatlarıyla yer buldu.  Buna göre;

 

1- İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

 

2- Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

 

3- Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

 

1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek: 3. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “bir defadan fazla yararlanılamaz” şeklindeki ifade Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur. Dolayısıyla Engelli Personel bu haktan müteakip defalar yararlanabilmektedir.

 

Tüm bu hususlardan da anlaşılacağı üzere; Engelli personel 657 Sayılı DMK’nın 72. Maddesi, 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. Maddesi ile kurum içi Atama ve Yer Değişikliği yönetmeliklerinde belirtilen hükümler doğrultusunda “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” talebinde bulunabilir.

 

SORU – CEVAP:

Soru: Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği talebinde bulunabilmek için herhangi bir süre kurumumda çalışmam gerekiyor mu?

Cevap: Hayır, 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. Maddesi’nin 1. Fıkrasında; “Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın” şeklindeki ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki, zorunlu hizmet, adaylık vb. kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır.

 

Soru 2: Engel Durumuna Bağlı Değişiklik talebinde bulunmam için “Adaylığımın kaldırılması” gerekir mi? Asaleten atamayı beklemek zorunda mıyım?

Cevap: Hayır, yine 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. Maddesi’nin 1. Fıkrasında; “Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın” şeklindeki ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki, zorunlu hizmet, adaylık vb. kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır. Burdan da anlaşılacağı üzere herhangi bir süre veya adaylık kaldırılmasını beklemenize lüzum bulunmamaktadır. Zaten Devlet Personel Başkanlığının da konuya ilişkin olarak 24/03/2015 tarih ve 2048 sayılı görüş yazısında da “Aday mmurların bu haktan yararlanabileceği” açıkça ifade edilmiştir.

 

Soru 3: Bakanlığımız’ın/Kurumumuzun kurum içi atama ve yer değiştirme yönetmeliği’nde/yönergesinde “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” bulunmuyor, yönetmeliğe eklenmemiş, bu durumda ben “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” talebinde bulunabilir miyim?

Cevap: Evet, bilindiği üzere mevzuatımızda önce anayasa, sonra sırasıyla yasalar, merkezi yönetmelikler, kurum içi yönetmelikler, yönergeler… şeklinde hiyerarşi izlenir. Yani en bağlayıcı olan Anayasa, sonra yasalar, sonra kurum içi yönetmelikler… vs. şeklinde takip edilir. Emir yetkisi de bu hiyerarşi doğrultusundadır, bağlayıcılık anayasa, yasalar, merkezi yönetmelikler… vs. şeklinde gitmektedir. Zaten kurum içi yönetmeliklerinizin en başındaki “DAYANAK” kısmına baktığınızda “19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.” Şeklindeki hükmü göreceksiniz. Bu da size kurum içi yönetmeliğin merkezi yönetmelik olan 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” dayanılarak hazırlandığını gösterir, zaten bu yönetmeliğin ek 3. Maddesinde de durum net bir şekilde ifade edilmiştir.

 

Soru 4: Kurum içi Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğimizde/Yönergemizde “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” yok, o halde tayin talep dilekçemi hangi mevzuat hükümlerine dayanarak yazacağım?

Cevap: Kurum içi yönetmeliğinizde Engel durumuna Bağlı Yer Değişikliği belirtilmemiş ise tayin dilekçenize “ 657 Sayılı DMK’nın 72. Maddesi ile 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”in ek 3. Maddesinde belirtilen hükümlere vurgu yapacaksınız.  Eğer kurum içi yönetmeiğinizde Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği durumu belirtilmişse, yukarda belirttiğimiz maddelerin yanına kurum içi yönetmeliğinizdeki ilgili maddeyi de ekleyebilirsiniz.

 

Soru 5: Kuruma yeni atandım, dilekçe veriyorum kurum dilekçemi kabul etmiyor, bu durumda ne yapabilirim?

Cevap: Kurumun bir dilekçeyi kabul etmeme gibi bir insiyatifi bulunmamaktadır. Kurum dilekçeyi kabul etmek zorundadır, değerlendirir, uygun görmezse olumsuz cevap verir. Böyle bir durumda kuruma (kurum içi düzeni bozmamak adına) önce sözlü olarak bildirip, tekrar dilekçe sunun, yine kabul etmezse, kurumlararası hiyerarşi kuralına göre, kurumunuzu atlayarak, bir üst kuruma dilekçenizi sunun, vereceğiniz yeni dilekçenizde kurumunuza dilekçe verdiğinizi fakat kabul edilmediği durumunu da bildirin.

 

Soru 5: Kuruma dilekçemi sundum fakat; kurumum belli süre çalışmam gerektiği, aday memur olduğum, yerime bakacak personel bulunmadığı vs. vs. şeklindeki gerekçelerle dilekçeme olumsuz cevap verdi, bu durumda ne yapabilirim?

Cevap: Engel Durumuna Bağlı Değişiklik taleplerinde 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. Maddesi’nin 1. Fıkrasında; “Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın” şeklindeki ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki, zorunlu hizmet, adaylık vb. kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır. Burdan da anlaşılacağı üzere adaylık, zorunlu hizmet vs. gerekçelerle “Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” talebi geri çevrilemez. Geri çevrilmesi durumunda idari yargı kanalları aracılığıyla hak talebinde bulunabilirsiniz. Şu ana kadar bu hususta idari yargıya taşınan tüm davalar personel lehine sonuçlanmıştır. (Disiplin soruşturması vs. gibi durumlar hariç)

 

Soru 6: Üniversitede çalışıyorum, bu haktan yararlanabilir miyim?

Cevap: Eğer çalıştığınız üniversitenin tayin olmak istediğiniz ilde teşkilatı var ise, bu kapsamda faydalanabilirsiniz. Eğer tayin istediğiniz ilde teşkilatı yok ise, kurumlararası nakil ile muvafakat alarak geçiş yapmanızda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

Soru 7: Talep dilekçemi verdikten sonra ne kadar süre içerisinde gerçekleşir?

Cevap: Kurumunuzun teşkilat yapısına ve çalışma mentalitesine bağlı olarak 15 gün ile 2 ay arasında onay alırsınız. Bazı kurumlar bu kapsamdaki tayin taleplerini yılın belli dönemlerinde yapmaktadır. Örneğin MEB Engelli öğretmen tayinlerini şubat ve yaz döneminde yapmaktadır.

 

Soru 8: Engel Durumuna Bağlı Değişiklik talebinde bulunmam için ağır engelli olmam mı gerekir?

Cevap: Hayır, birinci derecede yakınları yüzde 90 ve üzerinde ağır engelli olan sağlıklı kişiler de bu kapsamdan yararlanmaktadır. Onun haricinde kendisi engelli olanlardan yüzde 40 engelli olmak yeterlidir.

 

Not: Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir hükümle adaylık sürecinde tayini kaldırdı.

 

Engelli Öğretmen Tayin Talep Dilekçesi için  tıklayınız.

www.engelsizhaber.net şeklinde açık ve aktif bağlantılı kaynak kullanılmaksızın kopyalanması ve kullanılması yasaktır.
Kaynak: EngelsizHaber.Net

Editör: Sefa BURAN

Bu haber 1565 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Gündem Haberleri

  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
YUKARI